Baza znanja sadrži pregled i poveznice na Gongove publikacije, video i audio materijale te materijale s Gongovih obrazovnih programa.


Video materijali


Publikacije

Analiza i zagovaranje javnih politika

Priručnik opisuje ulogu organizacija civilnog društva i drugih dionika u procesima analize javnih politika i zagovaranja potrebnih promjena, s naglaskom na područja socijalnog uključivanja i zaštite ljudskih prava, te kako zagovaranje utemeljiti na relevantnim podacima i potrebama utvrđenima istraživanjem. Priručnik je nastao u okviru projekta LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju. Izdavač: Gong u suradnji s Centrom za cjeloživotno obrazovanje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu ISBN BROJ: 978-953-7960-02-5 Godina izdanja: 2014.


Analiza referenduma u Hrvatskoj u odnosu na europske standarde

Javnopolitički (policy) dokument o mogućnostima građanske participacije kroz referendume u komparativnoj perspektivi u odnosu na europske standarde. Izdavač: Gong Godina izdanja: 2012.


Biračko pravo, transparentnost i izazovi izbora za Europski parlament: pregled i preporuke

Policy paper donosi pregled pravne regulative izbora za Europski parlament s fokusom na ostvarivanje biračkog prava (birati i biti birana) i praćenja transparentnosti izbornog procesa. Autorice: Sandra Kasunić, Josipa Dika i Jelena Tešija Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-07-0 Godina izdanja: 2018.


Čitajmo između redaka

Priručnik za učitelje, pojmovnik i vježbe iz područja medijske pismenosti te radni listići za mlade. Izdavač: Gong i Kurziv ISBN BROJ: 978-953-7960-05-6 Godina izdanja: 2016.


Čitajmo između redaka 2. izdanje

Priručnik za učitelje, pojmovnik i vježbe iz područja medijske pismenosti te radni listići za mlade. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-13-1 Godina izdanja: 2018.


E-participacija i digitalna demokracija - od lokalne zajednice do razine EU (brošura i kurikulum)

Gong zajedno sa suradnicima podržava mlade u građanskom sudjelovanju i razvoju participacijskih kompetencija, stoga je u brošuri osnovni pregled, a u kurikulumu preporuke za nastavnike/ice kako podržati participaciju mladih, s fokusom na digitalnu participaciju, korištenje društvenih mreža i e-alata. Autori: Dražen Hoffmann i Milena Ostojić. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-15-5 Godina izdanja: 2018.


Edukacija za građansku pismenost Gonga: Politička pismenost

Novo izdanje priručnika za učitelje iz područja političke pismenosti. Autori: Berto Šalaj, Dražen Hoffmann, Martina Horvat Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-14-8 Godina izdanja: 2018.


EU pismenost

Priručnik osigurava osnovne informacije o EU za učitelje i mlade kao i kvizove te prijedloge za aktivnosti s mladima. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-11-7 Godina izdanja: 2018.


Govor mržnje i neprihvatljiv govor: vodič za političare/ke

Vodič koji odgovara na najvažnija pitanja o značenju i opsegu pojma „govora mržnje“ te zašto je njegovo pravilno razumijevanje važno za javno djelovanje u liberalnim demokracijama kakva je i Republika Hrvatska. Vodič je izrađen u sklopu projekta „Dosta je mržnje“ koji je proveden 2015.-2016., a bio je financiran sredstvima iz Fondova Kraljevine Norveške i Fondova Europskog gospodarskog prostora. Autori: Mitre Georgiev, Dražen Hoffmann, Snježana Vasiljević i Luka Antonina. Izdavač: Gong i Kuća ljudskih prava u Zagrebu ISBN BROJ: 978-953-7960-03-2 Godina izdanja: 2014.


Građanin, a ne podanik! Građanka, a ne podanica! Politička pismenost: od klasične do suvremene demokracije

Priručnik s uvodnim tekstovima za političku pismenost pogodan za učitelje i mlade. Autori: Berto Šalaj, Dražen Hoffmann, Tanja Javorina, Martina Horvat Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-10-0 Godina izdanja: 2017.


Indeks dobrog upravljanja u Hrvatskoj 2012. rezultati istraživanja

Istraživački izvještaj o dobrom upravljanju. Izdavač: Gong i Institut za javne financije ISBN BROJ: 978-953-7960-00-1 Godina izdanja: 2012.


Izbori u Hrvatskoj i iskustva iz regije

Opis izbornog procesa i institucija u Hrvatskoj u prva dva desetljeća, s osvrtom na stanje u regiji. Autor: Dragan Zelić. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 9789539865373 Godina izdanja: 2012.


Izvještaj o izborima za Europski parlament, svibanj 2019.

Izborni izvještaj donosi analizu izbornog zakonodavstva, rezultate promatranja izbora za Europski parlament 2019. godine i preporuke Gonga vezano uz izbore za Europski parlament. Izdavač: Gong Godina izdanja: 2019.


Kurikulum GEAR: Gradnja inkluzivnih interkulturalnih okruženja kroz globalno građansko obrazovanje / GEAR Curriculum: building inclusive intercultural environments through global civic education

Kurikulum je podijeljen u nekoliko dijelova: opisi teorijskih osnova, obrazovnih ishoda koje učitelji i učenici mogu razviti te metoda koje su se pokazale uspješnima u školskom okruženju. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-12-4 Godina izdanja: 2018.


Naša zarobljena mista: Istraživački izvještaj studija kvalitete lokalnog javnog upravljanja u Hrvatskoj

Prikaz rezultata kvalitativnog istraživanja o lokalnom javnom upravljanju i procesima zarobljavanja države (state capture) s preporukama. Autori: Dražen Hoffmann, Nives Miošić Lisjak, Duje Prkut, Paul Stubbs, Berto šalaj, Dragan Zelić i Siniša Zrinščak. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-06-3 Godina izdanja: 2017.


Novo izborno zakonodavstvo 2014. Analize i preporuke GONG-a

Analiza i preporuke za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira izbornog sustava „Novo izborno zakonodavstvo – NIZ“ Izdavač: Gong ISBN: 978-953-7960-01-8 Godina izdanja: 2014.


Od podanika do građana: razvoj građanske kompetencije mladih

Prikaz rezultata istraživanja znanja i stavova učenika završnih razreda srednih škola o demokraciji i političkom uređenju Hrvatske. Izdavač: Gong, Institut za društvena istraživanja i GOOD inicijativa ISBN BROJ: 978-953-7960-04-9 Godina izdanja: 2016.


Odgaja li škola dobre građane? Studija o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca

Prikaz rezultata istraživanja znanja i stavova učenika završnih razreda srednih škola o demokraciji i političkom uređenju Hrvatske. Izdavač: Gong i Fakultet političkih znanosti ISBN BROJ: 9789539865366 Godina izdanja: 2011.


Vruće teme za hrvatsko predsjedanje EU-om 2020. (Hot Issues for Croatia`s Presidency of the EU in 2020.)

Analiza predstavlja 8 ključnih tema koje su relevantne za nadolazeće predsjedanje Hrvatske EU-om. Engleska verzija dostupna je na ovoj poveznici. Autori: Marina Škrabalo i Duje Prkut Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-08-7 (HJ)/978-953-7960-09-4 (EJ) Godina izdanja: 2018.


Zarobljavanje plinom: Istraživački izvještaj studija kvalitete javnog upravljanja i stanja zarobljenosti u energetskom sektoru

Istraživanje je provedeno kombiniranjem metoda istraživačkog novinarstva i analize javnih politika i to kroz polustrukturiranie intervjue te analizu ključnih dokumenata i odluka kojima se formira energetska politika, pretraživanje arhive javnih medija i javno dostupnih informacija o aktivnostima i upravljačkim strukturama energetskih tvrtki. Metodologiju je razvila Nives Miošić Lisjak. Autori: Duje Prkut i Petar Vidov. Izdavač: Gong ISBN BROJ: 978-953-7960-16-2 Godina izdanja: 2019.