Izbori za Europski parlament – vodič za kandidiranje

1. Koji je rok za dostavljanje kandidatura?

2. Tko može predložiti stranačke liste?

3. Tko može predložiti liste birača (tzv. nezavisne) i koliko potpisa je potrebno prikupiti?

4. Gdje se mogu pronaći obrasci za kandidiranje i prikupljanje potpisa?

5. Što podrazumijeva „naziv liste“?

6. Što se mora navesti u prijedlogu kandidature, tj. liste?

7. Mora li se pribaviti i dostaviti očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata?

8. Tko i kada objavljuje pravovaljane predložene liste?

9. Tko može i kada odustati od kandidiranja?

10. Mogu li se na listi kandidata nalaziti državljani druge države članice EU?

11. Što se događa s kandidacijskim listama u slučaju smrti nekog od kandidata?

12. Što je izborna promidžba i koliko traje?

1. Koji je rok za dostavljanje kandidatura?
Svi prijedlozi kandidacijskih listi (stranačkih i „nezavisnih“, tzv. lista grupe birača) za izbor članova u Europski parlament moraju prispjeti u Državno izborno povjerenstvo najkasnije do petka, 04. travnja do 24:00 sata, tj. u roku od 14 dana od dana raspisivanja izbora, tj. od stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora.

2. Tko može predložiti stranačke liste?
Pravo predlaganja stranačkih lista za izbor članova u Europski parlament imaju sve političke stranke koje su na dan objave odluke o raspisivanju izbora 21. ožujka 2014. bile registrirane u Hrvatskoj.
Samostalno listu za izbor članova u Europski parlament može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka (koalicijska lista).

3. Tko može predložiti liste grupe birača (tzv. nezavisne) i koliko potpisa je potrebno prikupiti?
Birači predlažu liste birača na temelju pravovaljano prikupljenih najmanje 5000 potpisa birača. Potpisi birača prikupljaju se na obrascu koji je propisalo Državno izborno povjerenstvo.

4. Gdje se mogu pronaći obrasci za kandidiranje i prikupljanje potpisa?
DIP je izvijestio da se svi obrasci potrebni za kandidiranje na izborima za Europski parlament mogu kupiti u Narodnim novinama, a dostupni su i na DIP-ovim internetskim stranicama www.izbori.hr
Na propisane obrasce se unose: ime i prezime, adresa prijavljenog prebivališta, dan, mjesec i godina rođenja, broj važeće osobne iskaznice ili putovnice i mjesto izdavanja kao i potpis birača-predlagatelja.

5. Što podrazumijeva „naziv liste“?
Naziv liste jest puni naziv političke stranke, odnosno političkih stranaka ili stranačke koalicije, koja je, odnosno koje su listu predložile. Ako političke stranke koriste skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka ili stranačke koalicije, u nazivu se mogu koristiti skraćenice.
Ukoliko je listu predložila skupina birača njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača«.
Kandidacijska lista grupe birača označena je imenom i prezimenom nositelja liste.
Nositelj kandidacijske liste grupe birača je prvi kandidat na listi.

6. Što se mora navesti u prijedlogu kandidature, tj. liste?
Kandidatom se može biti samo na jednoj listi.
U prijedlogu liste za izbor člana u Europski parlament obvezatno se navodi naziv liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 do zaključno broja koliko se bira članova u Europski parlament.
Redoslijed kandidata istaknutih na listi samostalno utvrđuje predlagatelj.
Ako prijedlog liste sadrži manje od 11 kandidata kandidacijska lista nije pravovaljana.
Ako prijedlog liste sadrži više od 11 kandidata smatrat će se da je pravovaljana lista sa prvih predloženih 11 kandidata.
U prijedlogu liste za svakog se kandidata obvezatno navodi: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), dan, mjesec i godina rođenja, adresa prijavljenog prebivališta te spol.
U prijedlogu liste, uz ime i prezime kandidata, mogu se navesti stručni naziv i akademski stupanj kandidata u skladu sa Zakonom o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju.

7. Mora li se pribaviti i dostaviti očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata?
Uz prijedlog liste kandidata obvezatno se dostavlja očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature. Potpis kandidata na očitovanju nije potrebno ovjeriti.

8. Tko i kada objavljuje pravovaljane predložene liste?
DIP će u roku 48 sati od isteka vremena za predaju lista za izbor članova u Europski parlament prihvatiti i u svim dnevnim novinama u Republici Hrvatskoj te na Hrvatskoj radioteleviziji objaviti zbirnu listu svih pravovaljano predloženih lista te imena i prezimena kandidata.
Zbirna lista sadrži redni broj i naziv svake liste te imena i prezimena kandidata na listi.
U istom roku, DIP će zbirnu listu dostaviti i sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske radi njihove javne objave u inozemstvu.

9. Tko može i kada odustati od kandidiranja?
Političke stranke koje su predložile prihvaćene liste kandidata za izbor članova u Europski parlament mogu, na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta, odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane DIP-a.
Za neovisnu listu odluku o odustajanju donosi prvi kandidat na izbornoj listi.

10. Mogu li se na listi kandidata nalaziti državljani druge države članice EU?
Ako se na listi kandidata nalazi kandidat državljanin druge države članice Europske unije, uz listu kandidata mora biti priložena od javnog bilježnika ovjerena izjava kandidata državljanina druge države članice Europske unije, u kojoj je navedeno njegovo državljanstvo i adresa njegova prebivališta u Republici Hrvatskoj, gdje je to primjenljivo i mjesto ili izborna jedinica u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno, izjava da se ne kandidira na izborima za Europski parlament niti u jednoj drugoj državi članici Europske unije i dokaz, odnosno dokument nadležnih organa vlasti države čiji je državljanin kojim potvrđuje da nije lišen prava da se kandidira u toj državi ili dokument da takva diskvalifikacija u toj državi nije poznata.

11. Što se događa s kandidacijskim listama u slučaju smrti nekog od kandidata?
Ako neki od kandidata na listama za izbor članova u Europski parlament umre u vremenu od dana objave pravovaljano predloženih lista, političke stranke koje su kandidirale predloženog člana mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, odnosno zamjenika sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

12. Što je izborna promidžba i koliko traje?
Izborna promidžba počinje danom objave pravovaljano predloženih lista, a završava 24 sata prije dana održavanja izbora.
U vrijeme izborne promidžbe sve političke stranke koje su predložile liste kandidata i kandidati neovisne liste imaju pod jednakim uvjetima pravo na iznošenje stavova te izbornu promidžbu.
Na dan održavanja izbora do zatvaranja birališta, kao i 24 sata prije dana održavanja izbora zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua nositelja lista, odnosno kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

PDF: Izbori za Europski parlament – vodič za kandidiranje