Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016. – vodič kroz registar i popis birača

1. Kako se ostvaruje biračko pravo?

2. Što je registar birača?

3. Što je popis birača?

4. Tko ima biračko pravo na izborima za Europski parlament?

5. Kako se mogu provjeriti podaci u popisu birača?

6. Kako se mogu promijeniti podaci u popisu birača?

7. Kako će birači biti obaviješteni mogućnostima pregleda, dopune i ispravka popisa birača?

8. Što su izvaci iz popisa birača i koje se vrste izvadaka nalaze na biračkom mjestu?

9. Što je popis za glasovanje u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske?

10. Tko ima pravo dobiti podatke s osobnim imenima i adresama birača?

11. Može li glasati osoba koja ima biračko pravo, ali na dan izbora nije upisana u popis birača na svom biračkom mjestu?

12. Kako glasati ako ćete na izborni dan biti izvan mjesta prebivališta u Hrvatskoj?

a) Glasanje uz potvrdu bez navođenja mjesta glasanja
b) Glasanje bez potvrde s privremenim upisom na drugo mjesto glasanja
c) Šalje li ured za opću upravu potvrdu biraču?
d) Gdje će glasati birač koji nema prebivalište u RH, ali će na dan izbora biti u RH?

13. Kako glasati ako ste na izborni dan izvan mjesta prebivališta u inozemstvu?

a) Na koji način mogu glasati birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora će se zateći u inozemstvu ili tamo imaju boravište?
b) Komu i na koji način se šalje zahtjev za potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta?
c) Šalje li ured za opću upravu potvrdu biraču?
d) Do kada je rok za podizanje potvrde o glasovanju izvan mjesta prebivališta tj. u inozemstvu?
e) Gdje i u kojem roku se birači mogu prethodno registrirati u inozemstvu.
f) Može li birač odustati od prethodne registracije ako se već registrirao?
g) Gdje se može pronaći zahtjev za prethodnu registraciju?
h) Koji su dokumenti potrebni ukoliko se birač želi prethodno registrirati osobnim dolaskom u diplomatsko-konzularno predstavništvo?

14. Kako glasati ako nemate prebivalište u Republici Hrvatskoj?

a) Kako glasaju birači koji nemaju prebivalište u RH, a žele glasati na biračkom mjestu najbližem mjestu svog prebivališta u inozemstvu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu kojem pripadaju?
b) Kako glasaju birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu tj. odselili u drugu zemlju?
c) Kako glasuju birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države u inozemstvu?
d) Gdje i u kojem se roku birači mogu predati zahtjev za aktivnu registraciju?
e) Može li birač odustati od aktivne registracije?
f) Gdje se može pronaći zahtjev za aktivnu registraciju?
g) Koji su dokumenti potrebni ukoliko birač želi predati zahtjev za aktivnu registraciju osobnim dolaskom u diplomatsko- konzularno predstavništvo?

1. Kako se ostvaruje biračko pravo?
Birači ostvaruju biračko pravo temeljem upisa u registar birača. U registar se upisuju svi hrvatski državljani koji su navršili 18 godina te imaju prebivalište na području grada/općine u Hrvatskoj, hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te državljani Europske unije koji ostvaruju biračko pravo u Republici Hrvatskoj.

2. Što je registar birača?
Registar je elektronička baza podataka osoba koje imaju biračko pravo. Registar vode uredi državne uprave/ured za opću upravu u svakom gradu/općini. Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registar birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak tijekom cijele godine.

3. Što je popis birača?
Popis birača je dio registra birača koji se sastavlja nakon zatvaranja registra za svake pojedine izbore ili referendum te služi kao temelj za glasovanje na dan izbora, odnosno referenduma.

4. Tko ima biračko pravo na izborima za Hrvatski sabor?
Na izborima za Hrvatski sabor mogu glasati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju važeće osobne iskaznice, hrvatski državljani s prebivalištem u inozemstvu koji su se aktivno registrirali za glasanje u inozemstvu te hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji su se prethodno registrirali za glasanje u inozemstvu.

5. Kako se mogu provjeriti podaci u popisu birača?
Birači mogu provjeriti jesu li upisani u popise birača na internetskim stranicama Ministarstva uprave https://biraci.uprava.hr/

6. Kako se mogu promijeniti podaci u popisu birača?
Podaci se mogu promijeniti najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora što u slučaju izbora zastupnika u Hrvatski sabor znači do srijede, 31. kolovoza 2016. Zahtjev za upis, dopunu ili ispravak registra birača podnosi se nadležnim uredima za opću upravu usmeno ili pisano. Kontakti ureda nalaze se ovdje.

7. Kako će birači biti obaviješteni mogućnostima pregleda, dopune i ispravka popisa birača?
Odmah po raspisivanju izbora, a najkasnije u roku od 3 dana do dana raspisivanja izbora, Ministarstvo uprave putem medija obavijest će birače o mogućnosti, vremenu i načinu pregleda, dopune i ispravka popisa birača, kao i o rokovima privremenog upisa izvan mjesta prebivališta te prethodnu registraciju u Republici Hrvatskoj.

8. Što su izvaci iz popisa birača i koje se vrste izvadaka nalaze na biračkom mjestu?
Izvaci iz popisa birača izrađuju se iz zaključenog popisa birača za svako biračko mjesto, tako da se na njima ne iskazuje matični broj građana.

9. Što je popis za glasovanje u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske?
Popis za glasovanje temelji se na registru birača, a u njega se upisuju:
– birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na temelju izvadaka iz popisa aktivno registriranih birača za to biračko mjesto i
– birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji imaju boravište u inozemstvu ili se ondje zateknu na dan izbora, a žele svoje pravo glasanja ostvariti u inozemstvu.

10. Tko ima pravo dobiti podatke s osobnim imenima i adresama birača?
Osim građana koji imaju uvid koji se odnose na osobno ime i prezime te adresu uz nadzor službene osobe, sudionici u procesu (potvrđeni, pravovaljani kandidati, liste) na pisani zahtjev imaju pravo dobiti podatke s osobnim imenom i adresom birača u roku od 24 sata od zaprimanja zahtjeva. Zahtjev se podnosi nadležnim uredima za opću upravu. Uvid u podatke upisane u registar birača imaju i članovi predstavničkih tijela općine, grada i županije.
Kod korištenja podataka iz popisa birača mora se voditi računa o zaštiti osobnih podataka, a također u takvim slučajevima primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.

11. Može li glasati osoba koja ima biračko pravo, ali na dan izbora nije upisana u popis birača na svom biračkom mjestu?
U slučaju da birač koji ima biračko pravo nije upisan u popis birača dostavljenog na biračka mjesta, svoje pravo glasa na dan izbora može ostvariti glasanjem uz „potvrdu za glasovanje“ koja se dobiva na dan izbora u nadležnom uredu za opću upravu prema mjestu prebivališta birača. Nadležne urede možete potražiti ovdje.
IZNIMNO potvrde za glasovanje za birače koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj na izborni dan izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske u kojem žele glasati, a na temelju prethodne službene provjere biračkog prava i upisa u registar birača.

12. Kako glasati ako ćete na izborni dan biti izvan mjesta prebivališta u Hrvatskoj?
a) Glasanje bez potvrde s privremenim upisom na drugo mjesto glasanja izvan svoje izborne jedinice
Birači koji pretpostavljaju da će se na dan izbora zateći izvan područja općine ili grada u kojoj imaju prebivalište i izvan svoje izborne jedinice, a znaju gdje će se zateći na dan izbora, mogu se na osobni zahtjev privremeno upisati u popis birača u tom gradu ili općini. Zahtjev za privremeni upis u popis birača se može podnijeti nadležnom uredu za opću upravu, neovisno o mjestu upisa u registar birača, navodeći mjesto u kojem će osoba glasati.
Birači koji će na dan izbora glasati izvan mjesta svog prebivališta, jer su se privremeno upisali u popis birača u gradu/općini gdje će se zateći na dan izbora ne dobivaju potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta jer će u registru birača imati upisanu bilješku te će glasati na posebnom biračkom mjestu.

b) Glasanje uz potvrdu bez navođenja mjesta glasanja unutar svoje izborne jedinice
Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će na dan izbora zateći izvan mjesta svog prebivališta UNUTAR SVOJE IZBORNE JEDINICE mogu, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora, od nadležnog ureda za opću upravu zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta bez navođenja mjesta boravka na dan izbora UNUTAR SVOJE IZBORNE JEDINICE, a temeljem koje će moći glasati na bilo kojem biračkom mjestu u svojoj izbornoj jedinici, uz predočenje i predaju potvrde što je i najlakši način glasanja izvan mjesta prebivališta. Kontakti ureda nalaze se ovdje.

c) Glasanje uz potvrdu izvan svoje izborne jedinice
Birači s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji će na dan izbora biti izvan mjesta svog prebivališta, a nisu sigurni u kojem će se gradu zateći na dan izbora, nadležni ured izdaje potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Takvi birači glasaju na posebnim biračkim mjestima izvan svoje izborne jedinice. Popis biračkih mjesta bit će objavljen na www.izbori.hr O izdanim potvrdama u registar birača unosi se bilješka.

d) Gdje će glasati birač koji nema prebivalište u RH, ali će na dan izbora biti u RH?
Birači bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji će se na dan izbora zateći u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati (aktivna registracija) u uredu za opću upravu u Republici Hrvatskoj prema mjestu njihovog boravka u RH, najkasnije do 10 dana prije izbora, tj. do srijede, 31. kolovoza 2016. Primjerice, ako će birač, hrvatski državljanin iz Sarajeva, a bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, na dan izbora biti u Splitu, treba se prethodno registrirati u uredu za opću upravu u Splitu. Kontakti ureda nalaze se ovdje.

13. Kako glasati ako ste na izborni dan izvan mjesta prebivališta u inozemstvu?
a) Na koji način mogu glasati birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan izbora će se zateći u inozemstvu ili tamo imaju boravište?
Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a glasat će u inozemstvu trebaju se obratiti nadležnom diplomatsko–konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Za glasanje u inozemstvu mogu se prijaviti i putem prethodne registracije.
Birači koji imaju boravište u inozemstvu ili se ondje zateknu na dan izbora, a imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, mogu glasati:
o s potvrdom za glasovanje izvan mjesta prebivališta koju mogu zatražiti u uredu za opću upravu,
o ako se prethodno registriraju u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu kojemu pripadaju.
b) Komu i na koji način se šalje zahtjev za potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta?
Zahtjev za potvrdu o glasovanju izvan mjesta prebivališta podnosi se pisano putem pošte, faxom ili osobnim dolaskom iznimno nadležnom uredu u kojem su upisani u registar birača.
c) Šalje li ured za opću upravu potvrdu biraču?
Potvrdu o upisu u popis birača birač može osobno podići. Dobivena potvrda nosi se sa sobom na biračko mjesto.
d) Do kada je rok za podizanje potvrde o glasovanju izvan mjesta prebivališta tj. u inozemstvu?
Rok za podnošenje zahtjeva za potvrdu o glasovanju u inozemstvu je najkasnije do 10 dana prije održavanja izbora tj. srijede, 31. kolovoza 2016.
Primjer glasanja izvan mjesta prebivališta s POTVRDOM O GLASOVANJU za birača koji se zatekne na izborni dan u inozemstvu.
Imam prebivalište u Karlovcu, a na izborni dan ću boraviti u Francuskoj. Što moram poduzeti da bih ostvario svoje biračko pravo u Francuskoj?
Možete podnijeti zahtjev za potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta, tj. države i konzularnog područja na kojem će te se zateći na dan izbora, Vašem nadležnom uredu za opću upravu u Karlovcu, osobnim dolaskom ili putem faxa/pošte. Potvrdu možete podići dolaskom u nadležni ured za opću upravu ili možete tražiti da Vam ju ured za opću upravu pošalje na adresu koju ste naveli. Kontakti ureda nalaze se ovdje.
Rok do kada morate imati potvrdu radi glasovanja u inozemstvu je najkasnije do 10 dana prije izbora tj. do srijede, 31. kolovoza 2016.
S dobivenom potvrdom na izborni dan glasate na biračkom mjestu u diplomatskom-konzularnom predstavništvu RH u Francuskoj.
e) Gdje i u kojem roku se birači mogu prethodno registrirati u inozemstvu.
Birači se mogu prethodno registrirati podnošenjem zahtjeva (osobno, poštom, faxom ili e-mailom) u diplomatsko – konzularnim predstavništvima na području gdje imaju boravište ili gdje će se zateći na dan izbora u inozemstvu. Više informacija o konzularnim predstavništvima može se pronaći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova www.mvep.hr
Rok za prethodnu registraciju je najkasnije 10 dana prije izbora tj. do srijede, 31. kolovoza 2016.
f) Može li birač odustati od prethodne registracije ako se već registrirao?
Ukoliko se birač prethodno registrira, a kasnije želi odustati od prethodne registracije ili je promijeniti tj. želi glasati na drugom mjestu ili u drugoj državi to može učiniti najkasnije do 10 dana prije izbora, a treba se obratiti (osobnim dolaskom, telefonom, faksom, e-mailom) nadležnom diplomatskom-konzularnom predstavništvu.
g) Gdje se može pronaći zahtjev za prethodnu registraciju?
Zahtjev za prethodnu registraciju (ukoliko se birač želi prethodno registrirati osobnim dolaskom ili faksom) nalaze se na stranicama Ministarstva uprave http://www.uprava.hr/ te u konzularnim predstavništvima i uredima za opću upravu u Republici Hrvatskoj.
h) Koji su dokumenti potrebni ukoliko se birač želi prethodno registrirati osobnim dolaskom u diplomatsko-konzularno predstavništvo?
Za prethodnu registraciju, ukoliko birač dolazi osobno u diplomatsko-konzularno predstavništvo, potrebno je predočiti važeću hrvatsku putnu ispravu ili osobnu iskaznicu ili domovnicu ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo.
Primjer PRETHODNOG REGISTRIRANJA birača koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, a želi glasati u inozemstvu.
Imam prebivalište u Varaždinu tj. osobnu iskaznicu s adresom u Gradu Varaždinu, a trenutno studiram ili radim u Parizu i u Parizu želim glasati.
Ili, imam prebivalište u Kninu, a trenutno živim u Mostaru i u Mostaru želim glasati.
Kako biste se prethodno registrirali, morate podnijeti (osobnim dolaskom, telefonom, faksom, e-mailom) zahtjev za prethodnu registraciju birača konzularnom predstavništvu na području gdje ćete boraviti u inozemstvu. Potom diplomatsko-konzularna predstavništva RH podneseni zahtjev odmah informatičkim putem dostavlja nadležnom uredu koji nakon odobravanja prethodne registracije u evidenciju birača upisuje bilješku Vaše prethodne registracije.
Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 10 dana prije izbora, tj. do srijede, 31. kolovoza 2016. Za prethodnu registraciju trebate predočiti važeću hrvatsku putnu ispravu ili osobnu iskaznicu ili domovnicu ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo.

14. Kako glasati ako nemate prebivalište u Republici Hrvatskoj?
a) Kako glasaju birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasati na biračkom mjestu najbližem mjestu svog prebivališta u inozemstvu ili diplomatsko-konzularnom predstavništvu kojem pripadaju?
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasati u mjestu svog prebivališta u inozemstvu ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu kojem pripadaju moraju se aktivno registrirati do srijede, 31. kolovoza 2016. kako bi mogli ostvariti svoje biračko pravo. Dakle, prema novom Zakonu, bez obzira jesu li ranije glasali i jesu li bili upisani u popis birača na prijašnjim izborima MORAT ĆE SE REGISTRIRATI ZA GLASANJE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIMM PREDSTAVNIŠTVIMA GDJE ĆE DOBITI VIŠE INFORMACIJA. ROK JE DO SRIJEDE, 31. KOLOVOZA.
Primjerice: birač koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj, a živi i radi u Beču i u Beču želi glasati. Takav birač mora se javiti u diplomatsko-konzularno predstavništvo do srijede, 31. kolovoza i registrirati se za izbore.
b) Kako glasaju birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu tj. odselili u drugu zemlju?
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu moraju također predati zahtjev za registraciju bez obzira jesu li ranije glasali.
Primjerice: birač iz Bosne i Hercegovine, a bez prebivališta u Republici Hrvatskoj, preselio se u Njemačku i u Njemačkoj želi glasati. Takav birač mora prethodno podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju (osobnim dolaskom, e-mailom, faksom) u svom diplomatsko –konzularnom uredu u Njemačkoj najkasnije do 10 dana prije izbora, tj. do srijede, 31. kolovoza.
c) Kako glasuju birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države u inozemstvu.
Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su prebivalište u inozemstvu moraju predati zahtjev tzv. aktivnu registraciju.
Primjerice: birač bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji je živio u Münchenu, a onda se preselio u Hamburg i u Hamburgu želi glasati. Ili, birač iz Mostara koji se preselio u Sarajevo i u Sarajevu želi glasati. Takvi birači moraju prethodno podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju (osobnim dolaskom, e-mailom, faksom) u svojim diplomatsko –konzularnom uredima u Hamburgu/Sarajevu najkasnije do 10 dana prije izbora, tj. do srijede, 31. kolovoza.
d) Gdje i u kojem se roku birači mogu predati zahtjev za aktivnu registraciju?
Birači mogu predati zahtjev za aktivnu registraciju (osobnim dolaskom, faksom, e-mailom) u konzularnim predstavništvima na području gdje imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu. Više informacija o konzularnim predstavništvima može se pronaći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih poslova http://www.mvep.hr
Rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu registraciju je najkasnije 10 dana prije izbora, tj. do srijede, 31. kolovoza.
e) Može li birač odustati od aktivne registracije?
Ukoliko birač preda zahtjev za aktivnu registraciju, a kasnije želi odustati od prethodne registracije ili je promijeniti, tj. želi glasati na drugom mjestu ili u drugoj državi to može učiniti najkasnije do 10 dana prije izbora, a treba se obratiti (osobnim dolaskom, faksom, e-mailom) nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu.
f) Gdje se može pronaći zahtjev za aktivnu registraciju?
Zahtjev za aktivnu registraciju (ukoliko se birač želi prethodno registrirati osobnim dolaskom ili faksom) nalaze se na stranicama Ministarstva uprave te u konzularnim predstavništvima i uredima za opću upravu u Republici Hrvatskoj.
g) Koji su dokumenti potrebni ukoliko birač želi predati zahtjev za aktivnu registraciju osobnim dolaskom u diplomatsko- konzularno predstavništvo?
Ukoliko birač dolazi osobno u diplomatsko-konzularno predstavništvo, potrebno je predočiti važeću hrvatsku putnu ispravu ili osobnu iskaznicu ili domovnicu ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo.

Za sve dodatne upute i stručnu pomoć u svezi izrade popisa birača nazvati na telefon svog ureda za opću upravu u gradu ili općini ili na telefone Ministarstva uprave (01)2357 – 632/3; 2357 – 687; 2357 – 655; 2357 – 666 ili putem faksa (01)2357- 603.

PDF: Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2016. – vodič kroz registar i popis birača