PolitickaPismenost_edu_mod

Preuzmite PDF: Edukacijski modul: GRAĐANIN, A NE PODANIK / GRAĐANKA, A NE PODANICA! Politička pismenost i sudjelovanje

Politička pismenost: od klasične do suvremene demokracije – Edukacija za građansku pismenost GONG-a (PDF)

GRAĐANIN, A NE PODANIK! GRAĐANKA, A NE PODANICA!
Politička pismenost: od klasične do suvremene demokracije
Edukacija za građansku pismenost GONG-a
Izdavač: GONG, 2017.
Autori: Berto Šalaj, Dražen Hoffmann, Tanja Javorina, Martina Horvat
Izrađeno uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva kroz Centre znanja za društveni razvoj.
Sadržaj je isključiva odgovornost autora te izdavača i ne predstavlja službeni stav Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

Brošura o e-participaciji “E-participacija i digitalna demokracija od lokalne zajednice do razine EU”

ISBN_BRO%C5%A0URA_E-participacija-i-digitalna-demokracija_lokEU

Preuzmite brošuru o e-participaciji!

Edukacija za građansku pismenost Gonga: POLITIČKA PISMENOST

PolitickaPismenostprirucnik_revizija

2. izmijenjeno i dopunjeno izdanje publikacije za učitelje –  Preuzmite publikaciju!


Riješite kviz!